Danışmanlık

Danışmanlık

Danışmanlık

Bilişim Danışmanlığı

Biscom Bilişim olarak, planlama, proje yönetimi, sistem analiz ve tasarımı, optimizasyon, kurulum ve test/bakım alanları başta olmak üzere, iş ortaklarımıza ve bilgi sistemleri üreticilerine bilişim danışmanlığı hizmeti sunmaktayız. Bilişim Danışmanlığı kapsamında sunduğumuz hizmetlerimiz, bulut bilişim danışmanlığı, sistem danışmanlığı ve dış kaynak personel temini hizmeti olarak üç alanda toplanmaktadır.

Bulut Bilişim Danışmanlığı;
İşletmelerin, genel, özel veya hibrit bulut ile tanışması için gerekli analiz çalışması ile başlamaktadır. Herhangi bir bilgi teknolojisi yatırımı bulunmayan, farklı merkezlerde, farklı platformlardaki cihazlara veya yazılımlara sahip işletmeler, işlerini buluta taşıyarak daha güçlü, kesintisiz, "kullandığın kadar öde" mantığı ile daha az maliyetli ve yüksek verimli bir hizmet almaktadırlar.

Sistem Danışmanlığı;
Tüm gerekli yazılım ve donanım ihtiyaçlarını analiz etmek, teknik destek ve sürekli bakım, PC ve çevre birimlerinin kurulumu, sunucu ve ağ donanımları kurulum ve yapılandırılması, ağ ve güvenlik sistemlerinin konfigurasyonu ve yedekleme hizmetlerini içermektedir.

Dış Kaynak (OutSource) Personel Temini hizmeti kapsamında;
Biscom Bilişim olarak, iş ortaklarımızın bilgi teknolojileri alanındaki teknik personel ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Talep edilen uzmanlığa ve deneyime sahip personel, orta veya uzun dönemde kiralanmakta ve böylelikle işletmelerin personel seçiminde aldığı riskler azalmakta, işe alım süreleri kısaltmakta ve işletmeler temel faaliyetlerine odaklanmaktadırlar.

Bu alanda verdiğimiz hizmet başlıkları şöyledir;

 • Alan adı, hosting ve server hizmetleri
 • Web tabanlı proje planlama ve yönetimi,
 • Web tabanlı iş süreç yönetimi
 • Web sitesi tasarım ve programlama
 • Veri tabanı uygulamaları
 • E-Ticaret (E-Commerce)
 • Bilgi ve Doküman Yönetim Sistemleri (Knowledge and Document Management)
 • İçerik yönetim sistemleri (Content Management System)
 • İçerik Editörlüğü
 • Arama Motorları Optimizasyonu (SEO)
 • Google Adwords Reklam Yönetimi
 • Marka Yönetimi
 • Mobil Uygulama Geliştirme
 • Süreç İyileştirme (Firmanıza yazılım süreçlerinin analiz edilerek iyileştirilmesi.)
 • Yazılım Denetleme ve İyileştirme ( Mevcut yazılımlarınızı tarafsız olarak denetleme ve yapılacak analizden sonra  uygulamadaki tıkanıklıklar, oluşturdukları mevcut ve potansiyel riskler, ve önerilerimizi içeren bir iyileştirme planı sunma. )
 • Yazılım  Geliştirme ( Yazılımlarınızın, zaman planlaması yapılarak, yüksek kalite ve tutarlılıkla geliştirilmesini sağlama)
 • Kullanıcı Eğitimleri (Hazırlanan yazılımın kullanımı konusunda saptanan personele verilecek eğitimler)
 • Proje Destek ve Bakım Sözleşmesi.